Vacatures
2
076 - 5613087
Maatwerk en Service
Levering & opbouw mogelijk
Groot assortiment
Persoonlijk advies

Privacyverklaring

Veilig winkelen

Als tent- en partyverhuurder met duizenden klanten per jaar is het onze verantwoordelijkheid dat u bij ons veilig kunt winkelen. Uiteraard doen we er dan ook alles aan om om uw privacy te beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Malipaard Verhuur bv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Malipaard Verhuur bv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van MalipaardVerhuur te accepteren.

Tevens is onze webshop voorzien van een SSL Certificaat waardoor uw gegevens altijd via een beveiligde internetverbinding verstuurd worden.

We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20118425.

Privacyverklaring Malipaard Verhuur bv:

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit zijn afspraken omtrent de privacywetgeving die gelden in de hele Europese Unie.

Malipaard Verhuur bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan Malipaard verhuur bv verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring legt Malipaard Verhuur bv, gevestigd aan het Weidehek 99-101 te Breda, uit welke persoonsgegevens Malipaard Verhuur verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Malipaard Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt via email, telefonisch of persoonlijk contact of via het contactformulier op de website van Malipaard Verhuur. Malipaard Verhuur bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u zelf worden opgegeven.

U kunt te allen tijde de website van Malipaard Verhuur bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen met Malipaard Verhuur. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@malipaardverhuur.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom en welke persoonsgegevens verzamelen wij:

Malipaard Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw aanvraag of bestelling en de betaling daarvan.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Vorige bestellingen worden opgeslagen om u bij een volgende bestelling beter en sneller van dienst te kunnen zijn.

– Malipaard Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Malipaard Verhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens voor worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genode persoonsgegevens (Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website).

Bewaartermijn: 7 Jaar

Reden: Wettelijk verplicht door belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:

Malipaard Verhuur verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe worden verplicht op grond van de wet of door een rechtelijke uitspraak. Met bedrijven waar Malipaard Verhuur mee samenwerkt die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Malipaard Verhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Malipaard Verhuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Deze aanpassing kan wel de werking en het gebruiksgemak van de website beïnvloeden zodat de website niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@malipaardverhuur.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek . Het is ook mogelijk om dit bij ons op de zaak te regelen, dit gaat uitsluitend op afspraak. Malipaard Verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Malipaard Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving zowel digitaal als fysiek opgeslagen, alleen de medewerkers van Malipaard Verhuur hebben de beschikking over uw gegevens, uw gegevens worden niet aan derden verkocht, verhandeld of gedeeld met andere personen of organisaties welke niets met de diensten van Malipaard Verhuur hebben te maken. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via info@malipaardverhuur.com of telefonisch 076-5613087.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Malipaard Verhuur controleert regelmatig of zij nog voldoende aan de privacywetgeving voldoen en passen indien nodig hun privacyverklaring aan. Malipaard Verhuur adviseert u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Heeft u vragen over het privacybeleid van Malipaard Verhuur, neem dan gerust contact op via 076-5613087 of per mail info@malipaardverhuur.com

Advies nodig? Bel 076 - 5613087